Svátek má: Svatoslav

Regiony

Velikost textu:

Vysočina podporuje zachování stavebních úřadů co nejblíže lidem

Vysočina podporuje zachování stavebních úřadů co nejblíže lidem

Rada Kraje Vysočina odeslala ministerstvu pro místní rozvoj a Vládě ČR své stanovisko k aktualizovanému návrhu Ministerstva pro Místní Rozvoj (MMR) na řešení organizační struktury stavební správy v území, resp. k budoucí existenci obecních stavebních úřadů.

Krajský úřad
29. září 2022 - 11:00

Vedení kraje po jednání se zástupci obcí II. stupně a některých zástupců obcí I. stupně, jejichž existence stavebního úřadu je ohrožena, doporučuje preferovat variantu 2 návrhu MMR, tedy variantu zachování všech stavebních úřadů na obcích s rozšířenou působností a dále všech obcí s pověřeným stavebním úřadem a ostatních obcí, které budou mít zájem nést přiměřený podíl výdajů spojených se zachováním existence a provozu stavebního úřadu. Zmíněná varianta 2 návrhu MMR vede k naplnění původního požadavku Kaje Vysočina zachovat alespoň existenci všech stavebních úřadů na úrovni obcí III. a II. stupně (tedy ORP a OPOÚ) a respektuje požadavky obcí na dostupnost veřejné služby vycházející z místních podmínek specifické sídelní struktury Kraje Vysočina.

Platnost nového stavebního zákona byla na rok odložena. Podle tohoto zákona měly začít fungovat v polovině příštího roku Nejvyšší stavební úřad a pod ním zřizované krajské stavební úřady, které měly nahradit nynější stavební úřady pod obcemi a městy. Současná vláda připravuje věcnou novelu zákona, která právě vznik Nejvyššího stavebního úřadu ruší a strukturu stavebních úřadů pod obcemi zachovává.

„Naším cílem je zajistit dostupnou službu občanům, vyhnout se násilné centralizaci stavebních úřadů, kterou prosazovala předešlá vláda. Proto preferujeme tzv. variantu 2 novely stavebního zákona s tím, že jako naprosto klíčovou vnímáme digitalizaci. Ta přinese do stavebního řízení tolik potřebné zjednodušení a zkrácení, díky kterému přestane být získání stavebního povolení noční můrou,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.Platná část novely počítá s tím, že od poloviny příštího roku začne fungovat Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude povolovat velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny a zároveň bude odvolacím úřadem pro krajské stavební úřady, které budou mít v gesci prvoinstanční povolování některých vybraných staveb dle nového stavebního zákona.

Na území Kraje Vysočina je nyní 15 ORP, 11 OPOÚ a 11 obcí I. stupně s obecným stavebním úřadem (jeden již byl pro personální neobsazenost zrušen – městys Budišov), celkem tedy 37 obcí s obecným stavebním úřadem, které mimo jiné vykonávají agendu základního stavebního zákona.

NovinkyVysočina.cz informovala Eva Neuwirthová, tisková mluvčí, Kraj Vysočina.

(rp,novinkyvysocina.cz,foto:arch.)Označili byste Rusko jako teroristický stát?

Ano
transparent.gif transparent.gif
28%
Ne
transparent.gif transparent.gif
44%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
28%