Svátek má: Blažej

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Příklady, které radí a varují (3)

Farmaceutické koledy

Koleda je bulharská mýtická postava. V Rusku je to děda Mráz, v české kotlině to býval Ježíšek, kdo naděloval na Vánoce dárky. V současné době západní svět očekává vánoční a povánoční dárky ve formě vakcín proti covid-19. Dárky nepřijdou z Bulharska, Rumunska, kam Moldávie bude spěchat, ani z Ruska. To na desetiletí ztrácí zájem o českou kotlinu. Nejenom dění kolem památníku Koněva, agentů s ricinem a tendru na Dukovany, ale i mnohé jiné covid-19 zakryté procesy indikují, že chtíč Černínského paláce delegovaný například na ředitele zahraničního oddělení prezidentské kanceláře, začít diskuzi s RF byl napsán neviditelným inkoustem, aby jeho morálnost či nemorálnost nemohl nikdo z nepovolaných přečíst a srovnat s výsledkem. Podobně je, nebo tomu bude s ČLR především po té, až existující a zaměňující je loutky si osvojí hlavní téze nového 74 stránkového díla (v angličtině) nazvaného The Elements of the China Challenge. Autorem je Office of the Secretary of State (The Policy Planning staff). Dílo bylo zdostupněno před několika dny.

Nebudu opakovat koledy farmaceutických společností z SRN, Velké Británie a USA, které zpívají především výkonní nebo finančí ředitelé. Jde přece o peníze, prestiž a dárek. Vím, že se dárky neodmítají, přesto si dovolím pokus ho odmítnout s poukázáním na několik slabin. Ty představují nebezpečí pro člověka, důvody pro pokračování omezení sociálního života společnosti, pro zvýšení kvality a kvantity restriktivních zákonů, nařízení a instrumentů s pomocí nouzového stavu, pokračování radosti z moci nad debilizující se společností a z moderního komunikačního produktu moci s veřejností, zvaného PES. K němu později.

Farmaceutické koledy a dárky je nutno přijímat s opatrností, jako každý lék. Jeho působení nemůže být garantováno. Emocionální působení farmaceutické koledy ale ano. Zcela určitě koleda zláká mnoho spoluobčanů jednat lehkomyslně v naději, že v nejhorším případě, když ne jedna, tak druhá vakcína to zvládne. Jako odpovědný profesionál a současně laik něco málo vědoucí i v oblasti evoluce virů a bakterií si dovoluji vyzvat k velké opatrnosti. Proč?

Vakcína nebojuje s virem (covid-19, jeho mutacemi a ostatními), ale může pouze ovlivnit průběh a následky onemocnění. Ve spojení s patřičnými léky může snížit smrtelnost a zvětšit naději. Smrtelnost ve spojení s covid-19 se snížila během 9 měsíců z cca 6 % na současných cca 2,5 %. Je naděje, že se bude i nadále snižovat. Naději potřebuje psyché každého z nás. Ale realistickou, ne falešnou. Nic víc a nic méně. V tomto směru farmaceutická koleda svým obsahem a informovaností klame i mladou generaci tím, že zdůrazňuje starší a starou. Proč?

Nikdo nedokázal délku, kvalitu a podmínky imunity získané po očkování u jednotlivých skupin občanů s ohledem na věk a etnicitu, bez patologií a s patologiemi. Nikdo nedokázal uvedené u (často sporně vykládaných) pěti hlavních rasových skupin: europoidní, mongoloidní, negroidní, australoidní a kapoidní. Podobně nikdo nezveřejnil důkaz o korelaci mezi imunitou získanou vakcinací (v dobu a věku x) a snižující se imunitou ve spojení s onemocněními způsobenými životním stylem, děděním a nízkou kulturou výživy již od mladého věku (diabet 2, hypertonie, astma apod). O obsahu balení vakcíny, například společnosti Astra Zeneca, nemluvě. A ještě hůře to bude s textem pro použití, který se přikládá do balení. O smluvních podmínkách s kupujícími státy a EU, nemluvě. Žádná garance za kvalitu a funcki produktu, žádná kompenzační možnost pro poškozené občany, žádná cenová, platební a skladovací transparentnost. Přesto: jedna připomínka a otázka:Připomínám aféru Contergan, někdy zvanou Thalidomidová aféra a epidemii vývojových vad. Vím, o čem píši, protože jsem zachránil život, organizoval a zapaltil léčbu a vzdělání včetně univerzitního postiženému chlapci, jménem Tillman H. Jeho matce (Helmi H.) jsem pomohl vrátit naději k životu a zprostředkovat důkaz, že existují zázraky mimo vědu. Tragická aféra na přelomu 50 a 60 let minulého století se odehrála ve 46 státech světa. Patří k jedné z nejsmutnějších, ale zároveň i nejpoučnějších kapitol moderního lékařství. Nebudu se o aféře rozepisovat. Dovoluji si odkaz na film-drama z roku 2007 nazvaný Contergan a sdělení důvodu, proč se tehdejší Československo vyhnulo tragédii: Díky uzavřenosti systému se léky ze západu, především nové a neprověřené do republiky nedovážely. USA se vyhnula tragédii, protože tam lék nebyl nikdy oficiálně vpuštěn na trh. Narodilo se pouze 17 težce postižených dětí matkám, které nebyly ochotny akceptovat nespavost a neklid behěm těhotenství a dostaly se k léku nezákonně. Autorkou štěstí v USA byla žena, farmakoložka doktorka Frances Oldhamová Kelseyová (1914 -2015). Ta inspirovala prezidenta Kennedyho, aby zpřísnil posuzování bezpečnosti léků.  Tak vznikl zákaz prodeje. Za 4 letou aféru z konce 50 a začátku 60 let se teprve 1. září 2012 výrobce oficiálně omluvil doposud konkrétně nezjištěnému počtu obětí léku. Proto se ptám dvojitou otázkou: Z jakých důvodů dovoluje regulační úřad státu a EU výrobci nabízet produkt s vyloučením odpovědnosti a kompenzace za škody, jejichž vznik je s pravděpodobností hraničící s jistotou možné očekávat u vyvýjené vakcíny na základě nikdy předem a dlouhodobě prověřené technologie? Jak bude zaručeno státem, že osoba odmítající vakcínu nebude ve svém osobním a profesionálním životě diskriminována předpisy a doporučeními státu a EU, nebo omezeně dostupnými interními předpisy? To pro začátek. Právníci, radujte se! Advokátní komoro, sdělte veřejnosti, kolik máme právníků na 100 tisíc obyvatel ČR a kolik máme zedníků, soustružníků a podobných profesí tvořících hodnoty, ze kterých jsou placeni.

Kromě uvedeného se nabízí další otázky: 1) Kdo dnes vyrábí v ČR nebo bude či může vyrábět a dodávat v ČR chladicí zařízení pro lékařské ordinace splňující podmínku minus 80 stupňů pro skladování vakcíny? S ohledem na existující normy a standarty si mohu představit jako jedno z několika málo řešení chladicí box s použitím kvalitního TEM (termo-elekrtického modulu, fungujícího na základě Peltierova jevu objeveného v roce 1834 fyzikem Jean Charles Athanase Peltier, 1785 - 1845). Svého času jsem optimizoval technologii pro americkou společnost s využitím ruských TEM s deltou 160-180 stupňů a neúspěšně navrhoval v EU chladit transformátory s pomocí TEM a tím vyloučit olejové chlazení. Žádný známý TEM z USA a ČLR té doby nedosahoval parametrů ruského výrobku. V civilní sféře u ledničky do auta (maximální delta je 20 stupňů) a podobně to nebylo ani zapotřebí. 2) Kolik bude cena transportu vakcíny vyžadující skladování při tak nízké teplotě? 3) Jak, kde a kdo a za jakých podmínek zpracovává použité roušky a podobné materiály, které patří do kategorie zdravotnického odpadu? Ptám se, protože i zde moje snaha pomoci byla marná. MPO a MZ by to měly vědět a informovat veřejnost, snad i v souladu se zákonem. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Nejčtenější

Souhlasíte s tvrzením premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Ano
transparent.gif transparent.gif
34%
Ne
transparent.gif transparent.gif
66%