Svátek má: Ingrid

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Potrefená husa

Obdržel jsem tři otázky redakce Sputniku k obsahu vystoupení paní Miroslavy Němcové na včerejší (4.6) tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS:

1) Proč se Miroslava Němcová snaží spojit současné obchodní vztahy Česka a Číny s historickou minulostí Číny?
2) Je podobné porovnání dvou zcela odlišných protestů na místě?
3) Proč hází prezidenta Zemana a premiéra Babiše do jednoho pytle? Na otázky se nabízí dva druhy odpovědí. Jedna velice krátká, stačí tři slova. Druhá vyplývající ze skutečností, chování paní poslankyně a srovnání s historií potrefených hus.

Restaurační řetězec Potrefená husa se narodil před dvaceti roky (9.9.1999) na Vinohradech, v domě postaveném v roce 1905 s bohatou restaurační historií: Od krámů nejrůznějšího zaměření přes Hostinec ke Kolínu (cca 1925) a Babetu, založenou v předdveří Pražského jara, v roce 1967. V ní v té době vařila výborná čínská kuchyně. Jídla byla vyhlášená po celé republice. Sláva restaurace a čínské kuchyně skončila příchodem demokracie a pražského kosmopolitismu. Ty poslaly poptávku po tzv. české číně do sklepa, aby mohla růst nová poptávka, uspokojující dobře situovanou vrstvu zákazníků, kteří přes den tvrdě pracují, po práci hodí kravatu na rameno, a chtějí se dobře napít, najíst a bavit. Protože se při jídle těžko baví a Angličané jsou mistři ve spojení alkoholu se zábavou, došlo ke spolupráci s tehdy rozhlížející se po Praze pivovarní společností Baas, (prý) někdejším vlastníkem pivovaru Staropramen. Dnes je možné navštívit několik Potrefených hus nejenom v Praze a pobavit se. Ale již za slušné peníze. Kdo hledá levnou zábavu nebo nemůže si dovolit návštěvu restaurací Potrefené husa, ten má, a včera měl možnost se formou předplacené TV podívat na potrefené husy v lidské podobě, domestikované v PS ČR.

Paní Miroslava Němcová se narodila před téměř před 67 roky (1952). Absolvovala Střední zemědělskou a technickou školu v Havlíčkově Brodě v době, kdy se studenti střední školy zemědělské dověděli o husách zcela určitě více než dnes na podobné, nebo stejné škole. Je veřejně činná od komunálních voleb roku 1994, poslankyní od roku 1998, v letech 2002 – 2006 byla místopředsedkyní a v letech 2006 – 2010 první místopředsedkyní PS ČR.

Do vrcholové politiky pronikla po tzv. Sarajevském atentátu, kdy se od ODS odštěpila skupina poslanců a vytvořila nový subjekt Unie svobody. Po odstoupení Petra Nečase (17. O6. 2013) byla navržena do úřadu předsedkyně vlády. Prezident republiky Miloš Zeman však jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka. Do odpovědi na otázky redakce je důležité zahrnout nejenom zkušenost poslankyně z práce ve Vyšetřovací komisi pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika (05. 2003 – 02.2005), ale i menší a větší skandály doprovázející paní poslankyni – političku jako stín na její cestě.

V roce 2005 byla médii kritizována za to, že předala synovi k užívání své služební auto. Po aféře auto vrátila. V následujícím roce zase za to, že nebyla během tzv. poslaneckých pondělků přítomná v poslanecké kanceláři ve volebním obvodě. Vysvětlovala to tím, že sedět v kanceláři nemělo efekt, protože tam chodilo málo lidí, a že si schůzky organizuje tak, aby proběhly v jeden den se všemi, kteří mají zájem. Kritiku opozice sklidila také za vyhlášení (v listopadu 2010) stavu legislativní nouze. Ten se vyhlašuje jen v mimořádných situacích. V květnu 2012 vydala příliš rychle souhlas s trestním stíháním Davida Ratha, aniž by se seznámila s podrobnostmi případu. Poprvé v historii se aplikoval článek 27 Ústavy. Během zasedání o volbě šéfa Sněmovny, kterou paní Němcová prohrála, se nechal David Rath slyšet: V čele Sněmovny má být člověk, který je vzorem nadhledu a velkorysosti, a ne člověk, který krade v samoobsluze rohlíky. Šokovaným poslancům a ODS dodal, že ta by měla navrhnout někoho jiného než kleptomanku a narážel na to, že zneužívala služební auto Sněmovny.

Jako poslední dvě epizody spojené s konáním paní poslankyně zmiňuji: Odebrání slova (v červenci 2012) poslanci Michalu Babákovi. Nemluvil prý k věci. Kritizovala policejní Útvar pro odhalování organizovaného zločinu za to, že po razii na Úřadu vlády nevysvětlil důvody svého konání. Paní poslankyně řekla: V případě, že nemá dostatečné důvody a důkazy, tak si nemůže takovýhle vpád do jedné ze základních demokratických institucí naší země dovolit.

Proč se Miroslava Němcová snaží spojit současné obchodní vztahy Česka a Číny s historickou minulostí Číny? První část odpovědi představuje její konzistentní ostře odmítavý postoj vůči komunismu a jeho přežitkům v české společnosti. Druhou část představuje asociace ČLR s komunismem odpovídající její osobní zkušenosti z tehdejší ČSSR. Třetí část představuje očividná neznalost politicko – hospodářských a sociálních poměrů v současné ČLR. Čtvrtou část odpovědi tvoří řetězec jazykových a psychologických archetypů typických pro slovanskou, v tomto případě českou mentalitu: 1) slabost pro závist, 2) její varování z doby předčasných voleb v roce 2013 před hromaděním hospodářské, politické a mediální moci v rukou Andreje Babiše, 3) chtíč čelit komunistům a vlivům nových spasitelů.

Paní poslankyně nepotřebuje spasitele. Jeví se nejenom mně již jako spasená, tj. dobře materiálně zabezpečená na dobu delší, než je průměrný věk české ženy. Proto se mohla v srpnu 2013 bez negativních následků pro sebe zapojit do řetězové hladovky za oběti obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Proto si dovolila 8. března 2018 opustit jako první Vladislavský sál v průběhu inauguračního projevu podruhé zvoleného prezidenta ČR Miloše Zemana. Uvedenými skutečnostmi dokázala paní poslankyně, že neví nic relevantního o historii ČLR, diplomacii a vztahu mezi ČSSR a ČLR, dnes ČR a ČLR.
Co se týče odpovědi na otázku týkající se paralely - současné protesty v Česku a protesty na náměstí Nebeského klidu v Číně, a výroků paní poslankyně - Byly tam dramatickým způsobem zničeny naděje a pošlapána lidská práva mladých lidí, a Náš nejvyšší představitel se jezdí do Číny učit, jak stabilizovat společnost... Čínská strana má slyšet, že tu existuje strana, demokratická strana s dlouhou tradicí, která si je vědoma, jak klíčová jsou lidská práva pro svobodný a demokratický život, mohu jenom odkázat na obsah a kontext prví odpovědi a dodat, že paní poslankyně zcela jistě nečetla, a jestliže ano, tak zcela určitě nepochopila obsah ECHR (EULP - Evropskou úmluvu o lidských právech).Tato nejdůležitější lidskoprávní úmluva sjednaná v rámci Rady Evropy, ratifikována ČR 18. března 1992 a publikována pod č. 209/1992 Sb. je základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě.  EULP má poválečnou historii založenou na myšlence ochrany základních práv a svobod člověka a podpoře vzniku stabilních demokracií v Evropě. Vše na základě tradicí Velké Británie, Francie a dalších států Rady Evropy. Ne ČLR. Neurčitost, malá explicita jazyka a formulací EULP, rozhodnutí charakterizovaná jako živý instrument nesvázaná s předchozími případy, autonomní interpretace dovolující mnohem větší ochranu práv než to dovolují mnohé národní legislativy, a celá řada neřešitelných protikladů a paradoxů obsažených v EULP včetně absence vědeckého základu bez pochyby vedou k omezení státní suverenity, k nemožnosti absolutní ochrany lidských práv a také nemožnosti přenosu evropské představy o politice, efektivní demokracii a víře v právo, jako prostředku k zabezpečení mírového soužití, do mimoevropského kulturně civilizačního prostředí. V tomto případě ČLR.

Jakákoliv kritika poměrů v suverénních státech, ke kterým ČLR patří, bez konkrétních alternativních nabídek je nemístná, ba projevem hlouposti. Tím nechci indikovat, že potrefené husy jsou hloupé. Možná si jenom neuvědomují skutečnost, že sféra právních systémů členských států a sféra práva EU jsou natolik provázané, že ne vždy bude snadné rozlišit, zda má například stížnost, vždy podmíněna vyčerpáním všech vnitrostátních prostředků nápravy (čl. 35 odst. 1 EÚLP), směřovat proti členskému státu nebo proti EU. Paní poslankyně a mnozí jiní si zřejmě neuvědomují, že soudní systém EU neodpovídá státním soudním systémům, že ESD není skutečnou poslední instancí. Proč? Často vykládá evropské právo prostřednictvím předběžných otázek. Řešení institucionálních a organizačních otázek nezohledňuje status EU jakožto subjekt sui generis. Ten by měl přistoupit k EÚLP a zároveň nebýt členem RE. To znamená: Znění EÚLP bude nutné změnit.

Místo kritiky ČLR a premiéra Babiše a zřejmého strachu z odhalení minulosti předešlých vlád a používání dotací EU, a jež je reprezentací mezního stavu, jehož řešení vyžaduje schopnost akceptovat rozmanitost, tvořit vlastní alternativy a vědět něco o psychologické inercii, by paní poslankyně mohla využít prostředky PS ČR, ODS i své například k vypracování vlastních návrhů na změnu znění EULP, tím přispět i k vlastnímu rozvoji schopností a schopností mladé generace, kterou ODS neví jak získat na svoji stranu.

Přání paní poslankyně Němcové, aby se MZV ČR a další orgány důrazně vymezily proti roztahování moci Ruska v našem regionu, se podobá snaze vyhrát boj s korupcí. Podobné je moje přání odstranit systém dotací EU. Proč? Dotace protiřečí principům kapitalistického podnikání, EULP, slouží k nátlaku na příjemce pomocí byrokracie a subjektivních kontrol. A jak můžeme sledovat v přímém přenosu, i k oslabení nebo změně výsledku demokratických voleb, nebo dokonce ke změně režimu, aniž by se někdo zabýval příčinou (příčin). Bylo by zajímavé pozorovat reakce zneužitých demonstrantů a pokojových revolucionářů, kdyby došlo k řízenému bankrotu potravinářského impéria Agrofert s následující prezentací potravinářské závislostí.

Jestliže se trojici - prezident ČR, premiér a vláda ČR podaří vstřebat a veřejnosti srozumitelně sdělit obsah názoru místopředsedy italské vlády Mattea Salviniho, který ve volném překladu zní - Doba, kdy jsme se děsili z toho, co nám pošle Evropská komise, je dávno pryč. Přestaňme se tedy dopředu podělávat z toho, co je obsahem zpráv Evropské komise - Milion chvilek, tisíce nevědoucích (co je čeká, co je nemine) včetně paní Němcové, se vypaří jako dešťová voda přicházející po suchých horkých dnech. Souhlasu netřeba.

Jan CampbellPůjdete-li k volbám, koho budete volit ve druhém kole prezidentské volby?