Svátek má: Laura

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Malá lekce

Těm, kteří nemohou nebo nechtějí číst, nabízím k poslechu přání z Ferragosto Itálie 2019. Ostatním následující mozaiku.

Dar z vrchu v podobě dešťů, venkovního tepla a poltického dusna v ČR umožňuje rychlý růst mladých Minářů, Hřibů, Středulů & Co a konjuktury v šíření jejich pravd v médiích. Tím dar z vrchu dokazuje úspěšnou transformaci VUML (Večerní univerzita marxismu-leninismu) jako externí formy vzdělávání pracujících v civilním sektoru, organizovanou a řízenou profesionálním aparátem Okresního výboru KSČ, do zatím nikde neochráněného, zřejmě i v ČR nezaregistrovaného názvu demokratického VUKL (Večerní univerzita kapitalistického liberalismu), řízeného profesionálním aparátem vzdělaným na Západě a v zámoří.

Dnes dopoledne (24.8) kdy pracuji na příspěvku, na východě v RF slaví 350 let státní vlajky (symbol lidu, hrdinství a vítězství), v Hongkongu pokračují protesty (o niž západní masová média zamlčují fakta), na západě od Evropy hoří plíce Planety (nedovolující siestu brazilským vojákům a dovolující hlásit světu, že nejsou peníze na hašení), na severu v Grónsku přemýšlejí o oddělení od Dánského království a na jihozápadě Francie se slétli představitelé G7 do lázeňského letoviska Biarritz, aby si potvrdili, že vlastně nevědí, co dělá konkurenty spojenci. Po zkušenostech z roku 2018 nebude žádné společné závěrečné prohlášení, očekává se zkouška z trpělivosti, klamání veřejnosti a v hlouposti. Ve zkoušce je zařazeno rozeznat americké káchání pěti spojencům USA osobně a formou twitteru quack-quack a kvákání jediné anglofonní žáby, v Albionu pojmenované croak nebo ribbit.

Během zkoušky kancléřka Merkel, již delší dobu označována jako chromá kachna, nebude překvapena opakovaným sdělením, že v USA jezdí přespříliš německých aut, SRN platí málo za ochranu NATO a dokonce, že SRN neplatí žádné úroky při vydávání státních dluhopisů, zatímco USA platí. Ostatní pochopí, ale veřejnosti nesdělí, že spojenectví hodnot se transformovalo s pomocí twitteru a quack-quack do moderní formy spojenectví konkurentů. Mám pochyby, že VUKL je schopný připravit Mináře, Hřiby, Středuly & CO správně řešit nabízející se výzvy a otázky. K nim patří mimo jiné: Proč není brexit jenom o penězích a hospodářské ztrátě ve výši min 1.5%  výrobního objemu EU, ale o geopolitice? Kde budou lovit francouzští a němečtí rybáři, až vody Albionu nebudou volně přístupné? Jak to bude v OSN s EU bez hlasu atomové mocnosti UK? Proč jenom federalistická EU se 100% podporou všech členů EU může mít naději v pokeru s USA?  Jako pomůcka se nabízí otázka a odpověď malého chlapce, který se se ptal svého otce: Co je to politika?

Otec mu vysvětlil politiku po svém, chlapeček se zamyslel a řekl: Zatím ještě nevím, nechám si to projít přes noc hlavou. V noci se probudil od zápachu, protože jeho malý bratříček se pokakal. Zašel proto do pokoje rodičů. Tam spí jenom maminka. Nemůže ji probudit. Jde proto do pokoje služky. Tam vidí tatínka, jak si s ní užívá. Ani jeden si ho nevšiml. Chlapeček se smutně otočil, uviděl dědečka. Ten se zájmem pozoroval oknem tatínka, jak si užívá. Ani dědeček si ho nevšiml. Chlapec se rozplakal a šel si lehnout. Ráno se ho otec ptal: Tak už víš, co je to ta politika? A chlapec smutně odpověděl: Už to vím, ale je to trochu jinak, než jsi říkal včera. Otec: A jak, prosím tě? Mladý chlapec: No, kapitalismus zneužívá dělnickou třídu. Odbory tomu nečinně přihlížejí, zatímco vláda tvrdě spí. Lid je všemi ignorován a naše společná budoucnost leží v…

Připomínám tento starý vtip (zkrácený v konci o neliterární výraz), protože spojenectví Minářů, Hřibů, Středulů & Co zřejmě absolvovalo VUKL, naučilo se transformovat kritiku vlády, prezidentů a zaměstnavatelů do oblévání neznalostmi faktů, lží a konstatováními. Například o konci levné práce: Tehdy (1989 poznámka autora) někdo zapomněl lidem ale říct, že to není za pět až osm let, ale za padesát, možná osmdesát let na úrovni Rakouska.

Tím se spojenectví Minářů, Hřibů, Středulů & Co přiřadilo k odpůrcům prezidentů Si a Putina, ruským neoliberálům, části komunistů RF a hongkongským bojovníkům s vlajkami USA a UK v ruce, a charakterem a vlastnostmi chameleona obecného. Toto samotářské zvíře s diurnální aktivitou loví hmyz pomocí vystřelovacího jazyka (obvykle delšího než zbytek těla), který mu umožňuje bleskově chytit kořist i ve vzdálenosti. Období rozmnožování chameleona obecného nastává v druhé polovině roku. V něm se právě nacházíme. Protože vůči ostatním jedincům svého druhu je agresivní, měl by být držen odděleně. To platí i pro fakta spojená s protesty v Hongkongu. VUKL si je může prověřit a zařadit to výuky. Uvádím základní informaci o příčině doplňku ke stávající legislativě, reakci a možných následcích:

Příčina konání vlády Hongkongu

Od února 2018, občan a rezident Hongkongu, Chen Tongija, je podezříván z usmrcení své těhotné přítelkyně. Uprchl z Taiwanu do Hongkongu v době, kdy Hongkong neměl právní suverenitu nad případem, dovolující vzájemnou součinnost v trestních záležitostech a žádnou smlouvu o vydávání podezřelých s centrální vládou ČLR, Macau a Taiwanem.

Důvod pro doplněk stávající legislativy

Hlavními důvody pro doplnění stávající legislativy (Fugitive Offenders Ordinance and the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance) představuje normální trestní čin, s ním spojené vyšetřování a výkon trestu. Vedlejšími důvody pro doplnění stávající legislativy, v tomto případě vydání Chen Tongija do Taiwanu, je uzavření legislativy s cílem zabezpečení jednotného konání a trestního řízení na všech územích ČLR.  

Vláda Hongkongu se rozhodla doplnit stávající legislativu, protože má smlouvu o vydání podezřelých uprchlíků s 20 státy a smlouvu o vzájemné právní pomoci s 32 státy světa. Již z uvedeného vyplývá, že navrhovaný doplněk stávající legislativy nemá nic společného s omezením nezávislosti hongkongské justicie a principem Jeden stát, dva systémy.

Reakce na návrh doplňku ke stávající legislativě

Skutečnost, že část obyvatel Hongkongu nezná ČLR, má proto omezené porozumění a znalosti legislativy ČLR, zneužily aktivistické organizace, západně orientovaná menšina, média a oponenti ČLR, včetně USA a UK  k vytvoření paniky a situace, nedovolující odhlasovat doplněk ke stávající legislativě. Proto byla 15. Června t.r. přerušena práce nad doplňkem ke stávající legislativě za plné podpory a souhlasu centrální vlády ČLR. To představuje další důvod k mlčení západních kritiků.Fakta o zahraniční podpoře protestů

BBC newsnight (20141021) – zpravodajství dokumentuje účast Oslo Freedom Forum (OFF). Toto fórum představuje jedno z největších aktivistických fór světa. Je známo svými surrealistickými postupy a konáním.  Účastí v Hongkongu se snaží ospravedlnit svoji existenci a finanční podporu. Bezpečnostní služby, i ČR by měly vědět, že příprava na účast fóra v životě ČLR a Hongkongu probíhá podle motta: Akce bez násilí jako zbraň hromadného ničení. Účast OFF, jak držet pozice, jak mluvit s policií, jak se orientovat, jak se chovat po zatčení, při útoku vodním dělem, apod. se trénovalo již před dvěma roky v Norsku. Již v roce 2013 se OFF snažilo organizovat protesty 10 tisíc lidí v Hongkongu.

Pro vědoucí a analytiky zpravodajství BBC dokumentuje uprchlíka ze Severní Koreje (jehož jméno si nevzopmínám), srbského trouble makera a trenéra v taktice a realizaci občanských nepokojů v cca 40 zemích světa (pana Srdja Popoviče, jednoho z iniciátorů svržení Slobodana Miloševiče), protestujícího z Tianam Square (pana Yang Jianli) a v neposlední řadě i Čechům známé Pussy Riot. Ty jsou aktivními účastnicemi v práci OFF. Zájemcům o více, doporučuji.

Vedle OFF je ve hře také OCLP (Occupy Central with Love and Peace). Obsazení centra s láskou a mírem zní lákavě. Pro doplnění však doporučuji lekturu zprávy hongkongského Ta kung Pao. V ní se čtenář doví něco o hongkongském aktivistovi Joshua Wong, americké pracovnici US konzulátu v Hongkongu a Macau, diplomatce Julie Eadeh a dalších.

Podpora protestů v Hongkongu na diplomaticko – mediální úrovni se realizuje pomocí prezidentem Reaganem v 1983 založené NED (National Endowment for Democracy). NED jako agentura pro export demokracie. Její dvě ze čtyř odnoží jsou aktivní v Hongkongu celá léta (Solidarity center a National Democratic Institute). V poslední době obdržely kapesné ve výši cca 355 tisíc USD a žijí v naději na více. Naděje přece, vždy umírá jako poslední.

Aktivity NED doplňuje a podporuje veřejná kritika Generálního konzula USA, Kurt W. Tonga, březnový 2019 Hong Kong Policy Act Report, jehož autorem je US Department of State. Březnové setkání vice prezidenta Mike Pence ve  Washingtonu s Anson Chan a opozičním zákonodárci, Charles Mokem a Dennis Kwokem ve Washingtonu, červnové setkání bezpečnostního poradce prezidenta Trumpa, John Boltona s vůdci opozice v Hongkongu, mluví samy za sebe. Podobně jako srpnové setkání (6.8) již zmíněné diplomatky Julie Eadeh s vůdci separatistů, s vůdcem nezákonného hnutí OCLP, panem Joshua Wong, pány Lee a Jimmy Lai. Pro doplnění uvádím tři citáty (v originálu, angličtině).

1) NED prezident Carl Greshman v NYT, 1986: We should not have to do this kind of work covertly. It would be terrible for democratic groups around the World to be seen as subsidized by the CIA. We saw that in the sixties, and that why it has been discontinued. We have not had the capability of doing this, and that why the endowment was created.
2) NED spoluzakladatel Allen Weinstein ve Washington Post, 1991: …a lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.
3) NED vice-president Louisa Greve in Voice of America (VOA), 2014: The organization had been funding programs in Hong Kong for about two decades, with grants totalling several millions dollars. Zajímavé informace, včetně finančních podpor demonstrantům (i v Hongkongu) nabízí webová stránka NED. Po seznámení s jejím obsahem doporučuji si provést srovnávací analýzu reakcí orgánů ČLR a Hongkongu a reakcí orgánů USA, Francie, UK a dalších.

Pro zjednodušení práce referuji:
https://apnews.com/423e0ee1018942a59e218a800b30b59f, https://www.apnews.com/5bae7ab2ba5441c6a698bf45531d7a99,
https://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/27/chaos-baltimore-dozens-clash-riot-police-multiple-  
https://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/27/chaos-baltimore-dozens-clash-riot-police-multiple-
 https://www.theguardian.com/uk/2011/aug/09/david-cameron-full-statement-uk-riots ,
https://www.gov.uk/government/speeches/riots-theresa-mays-speech-on-11-august-2011 http://en.rfi.fr/france/20190411-macron-signs-controversial-french-anti-rioters-bill-law  

Po tomto krátkém exkurzu do světa faktů spojenectví Minářů, Hřibů, Středulů & Co by si mělo uvědomit, že existuje i zpráva ve Washington Post z roku 1991. Ta se hrdě hlásí k pomoci demokratickým silám Československé republiky v 80 létech. V té době mudrc Minář (1993) nebyl ani v plánu, jedovatý Hřib (1981) byl izolován ochranou své matky (ženského pohlaví) a ex-údržbář, transformátor ROH do standartních odborů a současný předseda ČMKOS, Středula (1967) již uměl číst, psát a snad i poslouchat. Přesto se dnes diví!

Divit se nebudu, až budou zveřejněny hlášky o neúspěchu českých obchodníků v Singapuru, kterému protesty v Hongkongu škodí, podobně jako škodí Japonsku, Indonésii a dalším státům, se kterými se ČR snaží zlepšit obchodní bilanci. Proto doporučuji svým známým a přátelům si uvědomit, že seriózní debaty o rizicích, šancích a možnostech ve skutečnosti vždycky probíhají, většinově ale zcela mimo pozornost mainstreamových médií. Platí to i pro ČLR, Hongkong a Ruskou federaci, lokality, ve kterých jsou výzvy komplexní, argumentace složitá a pro veřejnost preferující emocionální vidění světa, těžko pochopitelná.

Malá lekce pro spojenectví Minářů, Hřibů, Středulů & Co by měla adresátům dovolit trojí: 1) Jednoduší cítit. 2) Složitější řešit opravdu hloubkovou prověrkou faktů. 3) Uvědomit si následky skutečnosti, že Hongkong drtí mýtus, teorie a modernizační hypotézy, že rostoucímu blahobytu následuje politické otevření a demokracie.

Odměnou za úsilí pochopit, co se opravdu děje ve světě, jim bude trojité poznání: 1) Čím méně o věci vědí, tím je jejich názor na dění ve světě pevnější. 2) Všechno, co je opravdu pro život potřebné a důležité se nezískává lehce. 3) Čím méně (dnes) vím, tím lépe spím. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
49%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
26%