Svátek má: Laura

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Letní odcházení k horkému podzimu II.

Většině veřejnosti s pomocí českých politiků unikají čtyři otázky, které by si měly elity české kotliny klást a po prázdninách veřejně na ně odpovědět:

  1. Co slíbila paní kancléřka Merkel v odcházení svému polskému protějšku v nočním, cca 90 minutovém telefonním rozhovoru před rozhodující volbou šéfky EK, paní von der Leyen?
  2. Co se stalo, že po jejím rozhovoru 21 polských poslanců EP hlasovalo pro paní von der Leyen a tím rozhodlo o jejím vítězství?
  3. Co znamená skutečnost, že Polsko nakoupí 35 kusů amerických stíhaček F 15, USA posílí svých 3.500 vojáků v Polsku o dalších tisíc tzv. rotací (aby nenarušily zbytek smluv s RF) a další veřejnosti málo známé novinky, vše v kontextu projektu Mezimoří, známé též pod latinským názvem Intermarium?
  4. Myslí snad někdo z českých elit vážně, že současné mlčení SRN, co se týče vstupu Gruzie a Ukrajiny do NATO, bude po kancléřce Merkel pokračovat? Nebo že SRN se vzdá vojenských možností a svých nových pozic v EU? Nebo že USA budou zachraňovat Polsko, až přijde doba - být čí nebýt?
Čučkaři by měli znát odpovědi na některé otázky a tím pomoci hrobaři diplomacie a zahraniční politiky, ministru Petříček se rozhodnout vyměnit svoji dovolenou za stáž u vojenských hrobařů. Americký Graves Registration Service mu zcela jistě nabídne placenou stáž a tím zbohatne hned dvakrát: nabytou zkušenosti a úsporou peněz.

Premiér Babiš na dovolené v nepřiznaném sobě stresu by si mohl připravit veřejnosti srozumitelné vysvětlení obsahu zamlžujících zkratek, konkrétně PSPS (Public Sector Asset Purchase Programme). Program totiž dovolil ECB ve Frankfurtu bez souhlasu voličů EU od března 2015 do 2019 vytvořit dluh ve výši nepředstavitelných 2,6 tisíc miliard Euro. Jeho předchůdce, OMT (Outright Monetary Transactions) sloužil také neúspěšně během intervencí na finančních trzích. Oba neúspěšné programy samozřejmě předtím podpořil ESD (Evropský Soudní Dvůr). Proto se bankéři nemuseli bát, nikdo z nich se nepoučil a nikdo z bankéřů se nestal obětí pirátů, Robin Hooda nebo Bonnie a Clyde, přestože mnozí z nich mutovali do bohatých banditů a vyděračů. Ani Ústavní soud SRN v Karlsruhe se v minulých dvou kritických rozhodnutích neodvážil rozhodnout jednoznačně a ukončit jejich konání. Neočekávám, že třetí jednání (v úterý a středu 30. a 31. Července) a následné rozhodnutí bude jiné, i když politika ECB ohrožuje nejenom SRN, ale i celou EU. Proč? Nikdo ze soudců nepřevezme odpovědnost za následky zpochybnění ESD. Ty jsou jasné: Spolková banka (Bundesbank) by musela okamžitě ukončit součinnost při nákupu dluhopisů. Tím by prakticky dala pokyn k odchodu SRN ze systému EURO.

Ze strachu před následky a egoismu nadnárodních elit, které si nemohou připustit, že hospodářství a hospodářská politika se nedají oddělit, budeme tak i nadále žít ve stínu a strachu s Euro jako čistě politickým projektem, který, nebude-li revidován, je odsouzen k pomalé smrti. Ji bude doprovázet nerevidovaná Maastrichská smlouva.  Ta dovoluje konání EK a ECB ultra vires (za hranicemi moci a práva), neplést si s  intra vires (v rámci moci a práva). To znamená, že bude napomáhat ničit zbytek toho, co z Evropy různých států, národů a náboženství, zůstalo, aby mohlo vzniknout nové.

Pro znající angličtinu nebo němčinu, k nimž řadím premiéra, ministry, primátora a jeho souputníky, doporučuji během letní dovolené si přečíst, zatím do češtiny nepřeloženou knihu - Steven Pinker - Enlightenment Now  (německy - Aufklerung jetz). V ní se doví něco o tzv. Gruenismu ve spojení s konáním pana Al Gora, Papeže Františka, ale i teroristy Ted Kaczynského. Koho zajímá více zneužití algoritmu analogií, může se zamyslet nad široké veřejnosti neznámým rozdílem mezi zpracováním informace v lidském mozku a v komputeru, včetně UI. Bude se divit, jaké nebezpečí z tohoto rozdílu vyplívá pro člověka a jeho nejistou budoucnost. Kniha Homo Deus (Stručné dějiny zítřka, Leda 2017) izraelského historika Yuval Noah Harari (1976) a jeho dnes již známý Harari – algoritmus a pojednávání o kognitivní revoluci mohou pomoci kompenzovat letní dusno staronovými poznatky, srozumitelností a návodem, jak napsat knižní bestseller po ukončení politické kariéry.Kdo dává přednosti méně objemným knihám, ale se stejnou obsahovou náloží, má možnost seznámit se alespoň s jednou z 16 knih korejsko-německého filosofa a kulturního teoretika,  Byung-Chul Han (1959). V knize Vyhořelá společnost (Rybka Publishers 2016), v němčině Müdigkeitsgesellschaft autor popisuje dnešní společnost jako společnost únavy. Tu charakterizuje patologická porucha vedoucí k depresi, rozptýlení pozornosti, hyperaktivitě s častým syndromem vyhoření. Autor, který v poslední době odmítá se setkávat s veřejností z důvodů, o kterých nebudu spekulovat, tvrdí, že se nejedná o infekce, ale infarkty. Ty způsobují negativní imunologickou reakcí na prostředí, kde převládá móda pozitivity, hollywoodský úsměch, zkratková mluva a jednání.

V kontextu uvedeného snaha primátora - politika Hřiba uzavírat apolitické smlouvy se zástupci politicky vedeného hlavního města hospodářské velmoci ČLR, mluví sama za sebe. Kromě toho, taková a podobné snahy indikují patologickou poruchu vnímání světa a analytickou poušť u politiků, jejich poradců a stranických kolegů.

Aby toho nebylo málo, doporučuji seznámit se se čtvrtým a pátým symptomem fake – think: kopulace pojmů a volatilita (kolísání) asociací a rozptylování. Mistrem v kategorii kopulace pojmů je zcela bez pochyby i mnou vážený a v Karlsruhe narozený filozof, Peter Sloterdijk (1947). Mistrem v kategorii rozptylování zemřelý Jean Baudrillard (1929 – 2007). Jeho jméno je často spojováno s hyper-realitou a teorií simulaker (vztah mezi realitou, symboly a společností). Rozptylování myšlení (disipace, z lat. dissipatio) vede totiž k nevratné změně cenných pojmů do bez tak již horkého vzduchu. Rozptylování provází každou reálnou transformaci energie na jinou. Teorie informace učí, že při každé disipaci musí docházet k výměně informace mezi interagujícími systémy. Disipační systém zvyšuje organizovanost (snižuje entropii) na úkor jeho okolí, nikdy to není systém uzavřený. Mezi běžné příklady patří současné počasí a dění ve světě: šíření tepla prouděním, hurikán či živé organizmy.

Tím jsem se dostal k práci fyzika a promovaného filozofova Eduard Kaesser, autoru knihy vydané 2018 vydavatelstvím  Schwabe - Verlag pod názvem Trojanische Pferde unserer Zeit, ISBN13 (EAN): 9783796538810. Český název Trojské koně dnešní doby je překlad autora příspěvku. Kdo se nedostane ke knize, může si osvěžit význam staré pravdy zapsané Williamem Shakespeare: Copak je po jméně…?!? Co růži zvou, i zváno jinak vonělo by stejně. A tak Romeo, nebýt Romeo zván, by nebyl o nic méně drahocenný, než s tímto jménem. Romeo, svleč to jméno…A kdo preferuje myšlenky o sexu, může se seznámit s nabídkou, která bude způsobovat skandály, budit údiv a nabízet genderově korektní otázky.

Společnost VR Bangers, podle The Next Web ohlásila program, s jehož pomocí je možné zaregistrovat sex se svým partnerem, partnerkou, milenkou nebo i hračkou pro potřeby v budoucnosti. Program zvaný Time Capsule v rozlišení 6K a vícekanálovém audio formátu má umožnit archivaci plně synchronizované sexuální zkušenosti, aby tato, včetně zápachu, vůně, teploty a taktilních pocitů (týkající se počitků dotyku a tlaku) mohla být probuzena k životu v pozdním věku. Cena 10 tisíc USD bez pronájmu patřičné vybavené místnosti. Ta by neměla být problémem pro české elity i v předčasném důchodu. Mám štěstí v tomto novodobém neštěstí, že prostě vím: Nikdy nevstoupíš do téže řeky. Souhlasu netřeba.

Jan CampbellSouhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
49%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
26%