Svátek má: Světlana

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Dilema prezidentů (2)

Dilema prezidenta Trumpa. Není pochyb, že prezident Trump se nachází ještě v daleko složitějším dilema než prezident Zeman.

Donald Trump jako samozvaný vůdce procesu krocení ČLR se dostal do klece historického vývoje. Ten je schopný transformovat obchodního jestřába do válečného. A tady končí radost a možná i naděje na zlepšení situace ve světě, vztahu EU – USA – RF a samozřejmě tím i v české kotlině po dobu působení vlivu bílé kovové krysy a konání vůdců bez pokory.

Prezident Trump neobviňuje ČLR z obchodního vydírání. Rozhodl se pouze snížit obchodní deficit s ČLR pomocí cel a zvýšit americký, především agrární export do ČLR. Přesto se prezident Trump nachází v dilematu i se svoji administrací. Ta totiž požaduje od ČLR strukturální změny, další zpřístupnění čínského trhu a v neposlední řadě řešení situace v Hongkongu podle amerických a britských představ. Nedovedu si představit, že anglicko mluvící absolventi humanitárních oborů bez perspektivy mohou zvítězit nad policií nebo dokonce vojenskými jednotkami konajícími podle pravidel terakotové armády a učení Sun-C': Velitel v bitvě není povinen přijmout vždy nařízení svého pána. Generál se musí umět sám za sebe rozhodnout, co je v dané situaci nejlepší a vzít za své činy zodpovědnost.

Další zahraničně politické dilema prezidenta Trumpa představuje rozdíl ve frekvenci, hlasitosti a přesnosti postoje prezidenta a Demokratů USA ve vztahu k Ujgurům, lidským právům v ČLR, Tibetu a v neposlední řadě i Dalajlámovi. Tomu bude v roce 2020, 85 let. Před 30 lety se těšil společnosti nebožtíka prezidenta Havla. Pro hodnocení uvedeného dilema včetně představitelných následků doporučuji studium článků posledních vydání The Economist, o kterém jsem se již zmínil v závěru první části příspěvku.

Ne menší dilema pro prezidenta Trumpa a prezidenty států spolupracujících s USA představuje vztah USA s Tureckem. Jemná, nezřejmá, ale o to více nebezpečná hra USA s Tureckem je natolik komplexní a zajímavá, včetně obchodních aspektů, že si zaslouží zvláštní příspěvek a zmínku o dilema dalšího prezidenta ve velké geopolitické hře: Putina.

Dilema prezidenta Putina

Prezident Putin musí řešit mnohé, co by neměl, kdyby systém fungoval jak by mohl. Proto spí málo, jak sám potvrdil během již tradičního hokejového zápasu v Moskvě na Rudém náměstí. Proto včera navrhl poslanec Dumy a člen ruské opoziční Liberálně-demokratické strany, Vladimír Volfovič Žirinovskij odebrat prezidentovi některé odpovědnosti a tím snížit jeho pracovní zátěž a podpořit zdravotní stav, nutný k operativnímu řešení rostoucího množství výzev a dilemat doma i ve světě. Rostoucí skupinu dilemat tvoří kromě těch předem a indikativně uvedených, následující a náhodně vybraná. Uvádím je jako příklad mající přímý nebo nepřímý vliv i na další vývoj v ČR a EU.

Již 8. ledna 2020 se mají setkat v Istanbulu prezidenti Putin a Erdogan v rámci otevření Tureckého proudu.  Potrubím v délce 930 km na dně Černého moře má protéct ročně 31,5 miliard kbm plynu. Kromě hlavního potrubí se budou stavět ještě dvě vedlejší v délce 180 km. Každé s průchodností 15,75 miliard kbm plynu ročně. Tím se dostávají státy jako Řecko, Itálie, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko v kontextu stavby atomové elektrárny Akkuju a spojení ázerbajdžánského plynovodu TANAP postaveného v tichu bez skandálů s USA a s dodávkami 6 miliard kbm plynu ročně na vysvětlenou geopolitickou scénu.

Na ní bude dominovat po dobu bez války Rusko – turecká komunikace. Turecko jako balkánsko – asijský energetický uzel s tichým souhlasem USA se octne v proti-pozici k SRN. Té USA nechtějí dovolit vzít na sebe roli evropského energetického uzlu z pochopitelných geohospodářských a geopolitických důvodů. Ty se nacházejí v kontextu energetických uzlů, ke kterým také patří rýsující se dohoda o tranzitu plynu mezi RF a Ukrajinou. Energetická politika proto dovoluje všem se zájmem o mír a pohodu si udělat jasno, kdo umí hrát šachy, a jak důležité je studium metod, činností a procesů vedoucích k cíli. Z pohledu prezidentů Putina a Erdogana dochází se zprovozněním balkánsko – asijského energetického uzlu k zajištění situace a potřeb pro fungování armád, obchodních a budoucích jednání o uspořádání nejenom Balkánu a Blízkého východu. Zprovoznění uzlu by také mohlo alespoň částečně neutralizovat nabídku USA v hodnotě zveřejněných100 miliard USD. Podaří-li se oběma prezidentům udržet kvalitní vztah mezi sebou a státy, které reprezentují, zůstává otázkou bez odpovědi. Především v kontextu řešení problematiky Blízkého východu, Izraele, Sýrie a v neposlední řadě i Libye. Ta pozvala Turecká vojska na své území a podepsáním smlouvy o hranici a využití Středního moře zkomplikovala svůj vztah s Itálií, NATO a tím i EU.


Vnitropolitická dilema prezidenta Putina

Jako příklad vnitropolitického dilema uvádím národní projekty a privatizační záměr. V minulosti jsem se již několikrát kriticky zmiňoval o národních projektech kvůli jejich řízení, tlaku zkorumpovaných elit a blížících se voleb. Těm by měl následovat klidný transfer moci.

Mohu-li věřit sluchům a některým ruským médiím, připravuje prezident Putin vystoupení na Federálním shromáždění již 15. ledna 2020. Tj. méně než měsíc po roční tiskové konferenci 19. prosince 2019. Vystoupení má mít dvě části: veřejnou a neveřejnou.

Nejsem věštec a vím také, že ani jeden věštec neví nic o svém osudu. Přesto si dovoluji předpokládat, že hlavními tématy bude tvrdá kritika neúspěšné realizace většiny národních projektů, nápověda k odstoupení jednotlivých byrokratů a osobností, které sabotují projekty a v neposlední řadě, reforma ústavy. Uvedené má mnoho společného se situací v ČR.

Úspěšné ruské národní projekty se týkají především oblasti infrastruktury a transportu. Ty jsou pod přímou kontrolou Kremlu. Současně jako potenciálně vysoko korupční nejenom v RF, projekty tohoto typu se těší přízni úřednické byrokracie a lobbyistů. Projekty v oblasti kultury, vědy, vzdělání, demografie, zdravotnictví a bydlení, abych jmenoval některé a méně korupční, byrokracie, neschopná ekologicky, efektivně a ekonomicky řídit projekty, je sabotuje a žádá o prodloužení lhůt plnění. Státní byrokracie RF se tak chová jako byrokracie jiných pseudodemokratických států: má obavy, ale nebojí se, premiéra, ani prezidenta.

Již povrchní hodnocení sabotáže v jakémkoliv společenském systému vede k výsledku, který lze krátce formulovat následovně: Jedná se o ne organizovaný, ale politický problém, jehož základ tvoří korupce jako princip formování elit a tudíž politický boj uvnitř mocenské třídy. Digitalizace státní správy, vyhrůžky úředníkům nebo optimalizace řízení projektů a procesů podle receptů západních a východních Guru problém ne(vy)řeší. Uvedené zamyšlení nad příkladem národních projektů RF lze proto aplikovat i v ČR. Nedávno zveřejněný seznam projektů, komentoval dokonce prezident Zeman ve svém Vánočním projevu.
Problém s národními projekty v současném politickém systému s krátkými volebními cykly spoluvytváří dilema a protiřečí, která se reprezentují v podobě konsensu elit s následným snížením tlaku na elity. Proto slyšíme chválo-zpěvy na výši minimální mzdy, důchodu a Bůh ví čeho ještě. Již méně slyšíme zpěv o státním rozpočtu, veřejném zadlužení a jeho snížení. Vnímaví mohou registrovat ticho, kdyby měla jít řeč o zájmech bohatých a nejbohatších. Proč? Zájmy bohatých a nejbohatších jsou pro mocenské elity opravdovým nebezpečím. V žádném případě to není volič, důchodce nebo pracující občan.

Kořeny dilematu moci

Jeden z kořenů dilematu moci představuje skutečnost: Mínění elit je pro moc důležitější než mínění veřejnosti. Veřejnost platí za takový vztah odcizením, nízkou volební účastí a protestními aktivitami s dosahem až na venkov. Tam došly i Miliony chvilek. Stále větší kontrola státního a bezpečnostního aparátu dokresluje obraz moderní společnosti. V ní dilema nedovoluje v předvolební době riskovat vztah s mocenskou elitou a jejími zájmy a začít s transformací politicko - hospodářského systému. Na druhé straně, prolongace nedotknutelnosti elit umožňuje sabotovat vývoj ve společnosti založený na rozumu. Strategické plány jsou vždy dlouhodobé. Proto nejsou a nebudou výhodné pro politické a finanční elity, jejichž hlavním zájmem je zůstat u moci a rychlé zbohatnutí. Jednou z mála možností ke změně v popsané situaci nabízí vnější ohrožení státu. S ním je všeobecně spojená personální revoluce ve státním aparátu a změna elit. Zkrocení současných elit (s několika občanstvími a rezidencemi v zahraničí) v globalizovaném prostředí, ve kterém korupce a kompromitování v podstatě rozhodují, kdo bude u moci, neumožňuje v systému založeném na expanzi, aby elity pracovaly na blaho státu a na blaho jeho občanů.

Proto mobilizace elit ve prospěch státu a veřejnosti při současné její demobilizaci představuje komplexní systémově politickou výzvou. Příkladem jedné z mnoha systémově politických výzev pro prezidenta Putina je privatizace.

Sběrbank

Současná Sběrbank vyrostla na základech a práci Sběrbank SSSR. Po rozpadu SSSR se banka přejmenovala na Sběrbank RF. Dnes je známa pod jménem Sběrbank a těší se důvěře veřejnosti. Její historie, včetně té poslední psané pod vedením Hermana Grefa (1964) a ve stínu činnosti ministra financí Antona Siluanova (1963) mluví za sebe: Sběrbank je monopolistou a klíčovým institutem finančního systému RF. Je provozovatelem sofistikovaného digitálního systému, vybudovaného z peněz spořitelů a účastníkem ruského platebního systému MÍR (http://mironline.ru/). Mír, řízený Centrální bankou Ruské federace (CB RF) od roku 2015 je dnes akceptován nebo zaváděn v UK, Francii, SRN a jinde ve světě. Méně známá české veřejnosti je skutečnost, že privatizace Sběrbank je životním snem pana Grefa, mimo jiné přítele šéfů Deutsche Bank. Ta ve stresu, pravděpodobně i z narušování pravidel regulátora v tichosti prodává velice drahá umělecká díla v pochybné naději, o které dnes nebudu psát. Zmiňuji se však o Sběrbank, která se t.č. nehodlá podřizovat ani regulátorovi finančního sektoru. Ten je současně akcionářem od 2007, roku tzv. národní IPO, To je název jednoho z mnoha triků kreativních neoliberálních privatizátorů.

12 let nikdo ve vládě a příslušných ministerstvech RF nemluvil o konfliktu zájmů (CB RF jako akcionář a současně regulátor), až teď, kdy stav hospodářství RF není nejlepší, tlak USA formou sankcí a exteritoriální jurisdikce roste, MMF se opět snaží radit RF jak dostat hlavu více nad vodu a realizace předem uvedených národních projektů kulhá a sabotuje se. Akcie CB RF by ráda převzala vláda, mající stále se snižující podporu veřejnosti. Jinými slovy: spořícím a věřícím v kvalitu banky je potřeba vzít i to málo, aby konečně mohla nastat změna režimu ve smyslu neoliberálů u moci a v jejím stínu. Šéfka CB RF paní Elvira Nabiullina navrhla kamuflovat privatizaci předáním akcií vládě jí preferovaným prodejem akcií vládě!

Cena akcií k prodeji podle tržního hodnocení banky se pohybuje ve výši cca 2,8 trilionů rublů (1 trilion je jednička a 18 nul), cena akcií podle hodnocení regulátora CB RF se pohybuje ve výši cca 72,94 miliard rublů (cca 1,05 miliard Euro). Lépe to vymyslí jen málokdo. Na tomto místě se nabízí zjištění: Nikdy v historii člověka nezaujalo tolik žen vedoucí místa v klíčových oblastech života. Nabízí se i otázka: Jsou to opravdu ženy s vyvinutým citem pro ochranu rodiny a států, nebo jsme obětmi iluzí? Otázka platí i pro ruskou poslankyni Oxanu Puškinovou. Ta nemá problém veřejně prohlašovat, že když RF nepodepíše zákon o domácím násilí (který je v RF a funguje lépe než doporučovaný RE a PACE, což dokazují statistiky), bude se muset ve Štrasburku ospravedlňovat (оправдываться)! Ve vatě v Dumě a v zahraničí paní Oxaně nedošlo, že by měla zastupovat zájmy RF, a ne ospravedlňovat se. S takovými charaktery a dilematy se s přáním šťastného a veselého Nového (kalendářního) roku pomalu a jistě přibližuje, někde již oslavuje triumf falešné naděje nad zkušeností. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Putinův vzkaz

Putinův vzkaz

Jan Campbell 

23. února 2023
21. února, prezident Putin pronesl 105 minutový projev v moskevském Gostiném dvoře.

Mnichovská komedie

Mnichovská komedie

Jan Campbell 

22. února 2023
K lehčímu pochopení třídenní komedie zvané MSC – česky Mnichovská bezpečnostní konference, která se hrála v Mnichově (od 17. do 19. února), ke které se vrátím pouze několika pohledy z venku.

Komunita se společnou budoucností lidstva

Komunita se společnou budoucností lidstva

Jan Campbell 

20. února 2023
Příspěvek představuje část v zahraničí zveřejněných článků autora, které se kontextově vztahují k představitelným řešením výzev spojených s transformačními procesy ve světě, Evropě a doma, včetně rusofobie a sinofobie.

Porozumění smrti

Porozumění smrti

Jan Campbell 

6. ledna 2023
Ke dni práce na příspěvku (04.01) veřejně právní a politicky korektní média české kotliny dokázaly, že jejich kulturně-vzdělávací úroveň je prakticky na stejné úrovni jako politicko-analytická.

Symposium

Symposium

Jan Campbell 

3. ledna 2023
Vše začalo před něco více než rokem, v říjnu 2021. Mnozí z nás byli v objetí pandemie strachu z Covid-19 a s ním spojených strastí mnohých a radostí mála - nevolených.

Pohádka - Přišel jsem zachránit svět

Pohádka - Přišel jsem zachránit svět

Jan Campbell 

11. prosince 2022
Příspěvek vzniká v době Adventu, 7. prosince 2022 poté, co starosta Kyjeva, Kličko, otevřeně hovoří o apokalypse v městě,...

Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano
transparent.gif transparent.gif
39%
Ne
transparent.gif transparent.gif
61%